CERAMIC 9H

S M L XL XXL
55,000 60,000 65,000 70,000 75,000
Free 7 years Maintenance (28 Times)
Free Accident 14 Times.
1 shot 7 Years Warranty Chemical Coat Only.
15,000 18,000 21,000 24,000 27,000
  • ปกป้องยาวนานถึง 7 ปี
  • ง่ายต่อการทำความสะอาดพื้นผิว
  • ปกป้องสีรถจากมลภาวะและสภาพอากาศที่ไม่ปกติ
  • ให้ความเงางามสูงทำให้สีรถกลับมาดูเหมือนใหม่
  • ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี
  • ป้องกันรอยขีดข่วนด้วยความแข็งระดับ 9H
  • ป้องกันและลดการเกิดคราบน้ำที่สีผิวรถ
  • ปกป้องสีรถจากรังสียูวี และความร้อน
  • ป้องกันผิวสีรถจากคราบสกปรกต่างๆ
  • ป้องกันฝุ่นเกาะจับผิวสีรถ